Litecoin

Det å investere i kryptovaluta er noe mange allerede gjør, og enda flere er nysgjerrig på det. Hvis man ikke har investert selv enda, er det kanskje fordi det kan føles overveldende å sette seg inn i alle de forskjellige myntene, og ikke minst finne ut av hvilken som vil være den beste investeringen for deg og din portefølje. For å gjøre det litt enklere å finne ut av om Litecoin er noe for deg, skal du derfor her få en liten innføring, sånn at du kan danne deg et bedre inntrykk av denne mynten.

Hva er Litecoin (LTC)?

Litecoin er en kryptovaluta, faktisk er Litecoin en av de aller eldste kryptovalutaene på markedet. Den ble lansert allerede i 2011, noe som bare er to år etter at Bitcoin kom på markedet som den aller første kryptovalutaen. Litecoin ble utviklet av en tidligere ingeniør, nemlig Charlie Lee, og er på samme måte som Bitcoin et globalt “open source” betalingsnettverk. Dette er et desentralisert nettverk som ikke er kontrollert eller overvåket av en sentral autoritet, som for eksempel banker eller myndigheter.

Det er mange likheter, men også mange forskjeller mellom Bitcoin og Litecoin, men noe man generelt ser blant de forskjellige valutaene, er at de ofte bygger på hverandres nettverk, eller er basert på hverandres kode – og dette er tilfellet med Litecoin. Denne mynten er nemlig en av de aller første altcoins som ble utviklet fra den originale koden som Bitcoin ble utviklet fra.

Selv om Litecoin fikk en sterk begynnelse og i og for seg faktisk var en reell konkurrent for Bitcoin i begynnelsen, er ikke dette helt tilfellet lenger. I takt med at det har blitt mer og mer populært å investere i kryptovaluta, og markedet har utviklet seg så mye som det har, har det også dukket opp utrolig mange forskjellige mynter og dette er noe som har påvirket prisene. Det at markedet har blitt så mettet, har nemlig for eksempel medført at den suksessen Litecoin hadde i begynnelsen, ikke har holdt seg like godt over tid, mens Bitcoin har fortsatt å vokse.

På mange måter kan man si at Litecoin var en slags reaksjon på Bitcoin. Utvikleren Charlie Lee kalte den for “lite-utgaven” av Bitcoin, så det er ikke overraskende å se at de to har mange av de samme funksjonene. Men dette betyr ikke at de er like, for Litecoin har også tilpasset og endret mange av de tingene som utviklerne hadde lyst til å forbedre. I slutten av november lå Litecoin som nummer 14 på listen over de største kryptovalutaene på markedet.

De viktigste punktene:

  • Litecoin er en kryptovaluta som ble utviklet av den tidligere Google-ingeniøren Charlie Lee i 2011, bare to år etter at Bitcoin ble grunnlagt og er derfor en av de aller eldste kryptovalutaene på markedet.
  • Litecoin ligger som nummer 14 på listen over de største kryptovalutaene på markedet, basert på markedsverdi.
  • Det finnes et begrenset antall Litecoins, og det vil maksimalt finnes 84 millioner når alle myntene har blitt aktivert i markedet.
  • Litecoin er basert på Bitcoin, men det har skjedd en spennende utvikling mellom de to myntene, så det er ikke snakk om Lee har forsøkt å kopiere Bitcoin, men heller lage en annerledes versjon av den.

Forstå Litecoin som kryptovaluta

Når man snakker om kryptovaluta, kan man ikke unngå å snakke om desentralisering. Litecoin er nemlig en desentralisert valuta, som all kryptovaluta er, men hva betyr egentlig det? Det at kryptovaluta er desentralisert betyr kort fortalt at dette er valuta som verken er utsendt, kontrollert eller overvåket av sentrale myndigheter eller banksystemer.

Dette er historisk sett den eneste makten som samfunnet har stolt på når det har kommet til økonomi, men noe av motivasjonen bak det å utvikle kryptovaluta, har vært å bevege seg bort fra dette fordi mange mener at det finnes bedre måter å gjøre ting på.

Noe som er unikt for kryptovalutaer som for eksempel Litecoin er at det finnes et bestemt antall. Dette er ikke sant for alle kryptovalutaer, og det er ikke sant for fiat valuta, som er den valutaen vi alle sammen bruker i samfunnet i dag, men det er tilfellet for mange kryptovalutaer – for eksempel Litecoin. I forhold til Litecoin finnes det faktisk 84 millioner mynter, og dette er en mynt du kan mine, noe som betyr at du enten kan mine eller kjøpe Litecoin hvis du ønsker å ha den som en del av porteføljen din.

Når man miner, hjelper man til med å generere en ny blokk i blokkjeden, og det er finnes deretter programvare som verifiserer den nye blokken. Når den nye blokken er verifisert, vil den som har minet denne nye blokken få 12,5 Litecoins som belønning. Men dette er antallet man får akkurat nå. Akkurat som man så med Bitcoin, vil antallet av mynter man får når man miner en ny blokk i blokkjeden, reduseres. Dette har blant annet med den totale mengden mynter å gjøre, og vil derfor reduseres gradvis ettersom at man nærmer seg de 84 millionene Litecoins. Her er et eksempel på hvordan dette har utviklet seg.

  • Den 25. August 2015 fikk man 50 Litecoins når man hadde minet en ny blokk, og dette tallet begynte å bevege seg mot 25.
  • Den 5. august 2019 hadde dette tallet halvert seg og landet på 25 Litecoin for hver blokk man hadde minet, og dette tallet begynte å bevege seg mot 12,5.
  • Den 23. August regner man med at tallet vil begynne å bevege seg fra 12,5 Litecoins til 6,25 Litecoins, og dette vil fortsette i halveringer med jevne mellomrom inntil man har nådd opp på de 84 millionene Litecoins som er tilgjengelige.

Hva er forskjellen på Bitcoin og Litecoin?

Når man snakker om kryptovaluta er det veldig vanlig å sammenligne de forskjellige myntene, og dette er ikke så rart når man tenker på den strukturen de er bygget på og hvor mange mynter det finnes på markedet. Det er nemlig mange mynter å velge mellom hvis man ønsker å investere, så det å se på dem i relasjon til hverandre er en god måte å danne seg et overblikk.

Når det kommer til Litecoin er det veldig relevant å sammenligne denne med Bitcoin. Myntene er som sagt ganske like, fordi Litecoin er basert på koden til Bitcoin, men det er markante forskjeller mellom de to myntene og en av de aller største forskjellene er de forskjellige kryptografiske algoritmene de forskjellige myntene bruker.

  • Bitcoin bruker en algoritme som heter SHA-256
  • Litecoin bruker en mye nyere algoritme som heter Scrypt

Litecoin har noen fordeler som ligger i grunnen til at den er forskjellig fra Bitcoin, og var en av de tingene utviklerne så som en potensiell forbedring, med Bitcoin som inspirasjon, nemlig hastigheten på overføringene. Her er Litecoin mye raskere enn Bitcoin, og ikke overraskende var dette noe av det som gjorde at Litecoin opplevde stor popularitet da den ble lansert, og opprinnelig ble sett på som konkurranse for Bitcoin.

For Bitcoin er tiden på en overføring litt under 9 minutter, mens det for Litecoin ligger på rundt 2,5 minutter, noe som er en vesentlig forskjell mellom de to myntene. Og ikke bare er dette positivt for brukerne fordi de ikke skal vente så lenge, men det betyr også at nettverket til Litecoin har mye større kapasitet i forhold til overføringer, fordi hver overføring tar kortere tid.

Men når det er sagt, er kapitalverdien på markedet mye høyere for Bitcoin enn for Litecoin. Dette er til tross for at begge myntene har et fastlagt antall mynter, noe som er med på å påvirke markedsverdien.

Hvor mye koster Litecoin?

Prisene på krytovaluta er kjent for å svinge mye og Litecoin er ikke et unntak, så la oss heller se på hav den aller høyeste og den aller laveste prisen har vært. Den aller laveste prisen var den 14. Januar 2015, der prisen lå på $1,15 og den aller høyeste prisen var faktisk i 2021, der Litecoin lå på $410,26 den 10. Mai. Disse tallene kan ikke brukes til å forutse fremtidig kurs, men gir et inntrykk av utviklingen Litecoin har hatt.

Hva er målene til Litecoin?

Generelt sett har de fleste kryptovalutaer delvis de samme målene, nemlig å fungere som et alternativ til tradisjonell fiat valuta som vi bruker i samfunnet i dag. Man bruker det rett og slett som penger, og det er derfor både bedrifter og privatpersoner som kjøper Litecoin. Man kan bruke dem som man gjør med penger i banken, og man kan derfor betale for ting uten å bruke bankkort, konto eller andre betalingsmetoder.

Det er mange forskjellige grunner til at man investerer i de forskjellige myntene, og når det kommer til Litecoin er det mange som velger å investere på grunn av potensialet Litecoin har som en langtidsinvestering. Derfor er det mange som ikke er så opptatt av funksjonaliteten, noe som kan være det aller viktigste ved andre valutaer. For selv om Litecoin ligger som nummer 14 på listen akkurat nå, er det mange investorer som har troen på at Litecoin kommer til å oppbygge verdi over tid, og derfor velger å prioritere å investere i Litecoin.